วันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 2559 งดการเข้าฝึกสำหรับผู้ที่จะมาเข้าฝึกใหม่

ประกาศโรงฝึก

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 2559 โรงฝึกจะมีสัมมนาพิเศษสำหรับสมาชิกโรงฝึก
จึงของดการเข้าฝึกสำหรับผู้ที่จะมาเข้าฝึกครั้งแรกในวันดังกล่าว
โดยสามารถเข้าฝึกได้ในสัปดาห์ต่อไป
*โรงฝึกเปิดรับผู้เข้าฝึกใหม่ทุกอาทิตย์ที่ไม่มีการประกาศงด

 

This entry was posted in ข่าวจากโรงฝึก and tagged , . Bookmark the permalink.