เกี่ยวกับ Blog

โรงฝึกบูจินกันประเทศไทย เป็นโรงฝึกสอนศิลปะการต่อสู้แบบบูจินกัน บูโด ไทจุสสุ
เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี 1999 จนถึงปัจจุบัน

โรงฝึกบูจินกัน ประเทศไทย
สถานที่ ตึกช้าง แยกรัชโยธิน
วันเวลา วันอาทิตย์ 13.00 – 15.00
เวปไซต์ http://www.bujinkan-thailand.com

 

โรงฝึกอื่นๆ โดยสมาชิกของโรงฝึกบูจินกัน ประเทศไทย
โรงฝึกโดยสมาชิกโรงฝึกบูจินกันประเทศไทยในระดับผู้ฝึกสอนและได้รับอนุญาตให้สอนได้อย่างเป็นทางการตามระเบียบของโรงฝึกประเทศญี่ปุ่น  (ได้รับตำแหน่งชิโดชิ สายดำระดับห้าขึ้นไป)

1. โรงฝึกบูจินกันธนบุรี
หัวหน้าโรงฝึก อ.เกรียงศักดิ์ เทพโยธิน สายดำระดับห้า
สถานที่ สยามไฟเตอร์คลับ ซอยเพชรเกษม 92
รายละเอียด ดูได้จากเวปไซด์ http://www.bujinkan-thonburi.com

2. โรงฝึกบูจินกันหลักสี่
หัวหน้าโรงฝึก อ.ธีรวัฒน์ อิสสริยะกุล สายดำระดับห้า
สถานที่ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ชั้น 2 ด้านบน Lemon Farm The Avenue แจ้งวัฒนะ
รายละเอียดดูได้จากเวปไซด์ http://www.bujinkan-onidojo.com

3. โรงฝึกบูจินกันสมุทรปราการ
หัวหน้าโรงฝึก อ.วิศิษฐ์ ชิตรัตน์ สายดำระดับห้า
สถานที่ ชั้น 4 อาคารพาณิชเลขที่ 420/125-126 หมู่บ้านทิพวัล1 ถนนเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ
รายละเอียดดูได้จากเวปไซด์ http://www.bujinkan-samutprakan.com

4. โรงฝึกบูจินกันสยามสแควร์
หัวหน้าโรงฝึก อ.กานต์ ศรีอรุณ สายดำระดับห้า
สถานที่ โรงเรียนสอนเต้น แดนซ์ ฟรอเรส สตูดิโอ ชั้น 2 โรงหนัง ลิโด
รายละเอียดดูได้จากเวปไซด์ http://www.bujinkan-suikidojo.com

5. โรงฝึกบูจินกันชลบุรี
หัวหน้าโรงฝึก อ.วชิยากรณ์ คำศิริ สายดำระดับห้า
สถานที่ ชลบุรีสปอร์ตคลับ จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดดูได้จากเวปไซด์ http://chonburi.bujinkan-thailand.com

กลุ่มฝึกภายใต้โรงฝึกบูจินกัน ประเทศไทย
โรงฝึกบูจินกัน ประเทศไทย เปิดกลุ่มฝึกย่อยเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ฝึกที่มีความสนใจในการฝึกบูจินกัน บูโด ไทจุสสึ แต่ไม่สามารถเข้าฝึกได้ในวันเวลาและสถานที่ของโรงฝึกบูจินกัน ประเทศไทย (ตึกช้าง) โดยผู้เข้าฝึกที่กลุ่มฝึกย่อยจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของบูจินกัน และ ใช้ระเบียบของโรงฝึกบูจินกัน ประเทศไทยตามปกติ ผู้นำกลุ่มฝึกจะเป็นผู้ฝึกอาวุโสในระดับสายดำ ผู้ที่ได้รับอนุญาติให้ทำการสอนแล้ว

ปัจจุบันมีกลุ่มฝึกที่เคยเปิดในอดีตแต่ปิดทำการสอนแล้วได้แก่
กลุ่มฝึกอยุธยา, กลุ่มฝึกชิดลม, กลุ่มฝึกศาลายา, กลุ่มฝึกฉะเชิงเทรา

รายละเอียดอื่น ๆ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.bujinkan-thailand.com

ร.ท.เอก โอสถหงษ์, shidoshi
Jugo Dan, Dojo cho