งดฝึก 23 ตุลาคม 2559 และ งดรับสมาชิกใหม่ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559

ประกาศ

สถานที่ฝึกตึกช้าง งดทำการฝึกวันที่  23 ตุลาคม 2559

และ งดรับสมาชิกใหม่ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559

 

 

This entry was posted in ข่าวจากโรงฝึก. Bookmark the permalink.