โรงฝึกบูจินกันประเทศไทยย้ายที่ฝึกจากตึกช้างไปที่สโมสรกองทัพบก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559

 

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2559
โรงฝึกบูจินกันประเทศไทยจะทำการย้ายสถานที่ฝึกไปที่
สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี (ใช้ห้องเทควันโด)
โดยคงเวลาฝึกเดิม คือ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 15.00 น. 

newlopic

เนื่องจากต้องใช้แบบแผนเดียวกับการฝึกวิชาอื่น ๆ
จึงมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บค่าฝึก ตามระบบของสโมสรเพื่อเป็นแบบแผนเดียวกันดังนี้

ค่าฝึก 1600 บาท สำหรับการฝึก 8 ครั้ง (ภายในสามเดือน)
หรือ 250 บาท / ครั้ง
*** ค่าฝึกจ่ายที่ส่วนประชาสัมพันธ์ของสโมสรทหารบก ***
*** ยกเลิกการงดเว้นค่าฝึก และ การลดราคาค่าฝึกที่เคยประกาศในอดีต ***

เปิดรับผู้สนใจเข้าฝึกใหม่ตลอดทั้งปี สามารถเริ่มฝึกได้ตลอดปี

แผนที่ (คลิกที่รูป)

thaiarmy-map-th

 

This entry was posted in ข่าวจากโรงฝึก. Bookmark the permalink.