Tag Archives: มีดสั้น

วันที่ 10 เมษายน 2559 การสัมมนาพิเศษการใช้มีด

โรงฝึกได้จัดให้มีการสัมมนาพิเศษในเรื่องการใช้มีดสั้นให้กับสมาชิกโรงฝึก ในวันที่ 10 เมษายน 2559      

Posted in ข่าวจากโรงฝึก | Tagged , , | Leave a comment