งดฝึกวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ประกาศ

โรงฝึกบูจินกันประเทศไทย สถานที่ฝึกตึกช้าง
จะไม่มีการฝึกในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559
เนื่องจากตึกปิดในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
ส่วนสัปดาห์หลังจากนั้นมีการฝึกตามปรกติ

 

This entry was posted in ข่าวจากโรงฝึก and tagged , . Bookmark the permalink.