สวัสดีปีใหม่ 2559

สำหรับข่าวในโรงฝึกบูจินกันประเทศไทยนั้นปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีของโรงฝึกเลยทีเดียว

ขอสรุปเรื่องราวในโรงฝึกที่สำคัญของปีที่ผ่านมาดังนี้

1. สมาชิกโรงฝึกเราสามารถขึ้นถึงสายดำระดับห้า โดยสอบสายดำระดับห้าผ่านที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อต้นปี และ กลางปีได้รวมถึงห้าคน ทำให้ตอนนี้โรงฝึกบูจินกันประเทศไทยมีสมาชิกที่ขึ้นถึงระดับชิโดชิแล้วถึงหกคนรวมกับปีก่อนหน้า ซึ่งแต่ละคนได้รับการเสนอชื่อเข้าสอบและรับรองประวัติการฝึกที่ผ่านมาโดยอาจารย์ เขาทำการสอบต่อหน้าทุกคนที่โรงฝึก และ สามารถสอบผ่านได้อย่างน่าภาคภูมิใจนับเป็นเกียรติประวัติต่อตนเองต่อไป ซึ่งอาจารย์เชื่อว่าจะมีสมาชิกโรงฝึกที่สามารถพัฒนาขึ้นมาต่อ ๆ ไปได้อีกต่อไป

ซึ่งผู้รับตำแหน่งชิโดชิของโรงฝึกแต่ละคนนั้นได้ทุ่มเทตัวเอง ผ่านการฝึกฝนไม่เพียงเฉพาะทางด้านศิลปะการต่อสู้ในโรงฝึก แต่ได้ผ่านการเตรียมตัวในด้านความพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นผู้รับตำแหน่งชิโดชิ ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสายเขียว สายดำ ได้เป็นผู้ช่วยสอน ได้ผ่านประสบการณ์เป็นผู้นำกิจกรรมในโรงฝึกต่าง ๆ  จนกระทั่งพิสูจน์ตัวเองด้วยความเป็นผู้นำของกลุ่มฝึกต่าง ๆ ที่ต้องประสบและแก้ปัญหาต่าง ๆ มาจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้ท้อถอยหรือล้มเลิกไป จนในที่สุดก็ได้ประสบความสำเร็จจนได้นับเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแนวทางที่ดีให้รุ่นน้องรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต

2.  ผลจากการผ่านการทดสอบสายดำระดับห้าและได้รับตำแหน่งชิโดชินั้นทำให้สายดำระดับห้าใหม่ทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มฝึกของตนเองจนกลายเป็นโรงฝึกได้อย่างเป็นทางการ โดยทั้งหมดได้รับชื่อโรงฝึกใหม่จากอาจารย์มาซะอะกิ ไว้ใช้ร่วมกับชื่อเดิม ได้แก่

  • โรงฝึกสยามสแควร์ : ซุคคิ โดโจ
  • โรงฝึกสมุทรปราการ : ฟูกิ โดโจ
  • โรงฝึกธนบุรี : องเกียวกิ โดโจ
  • โรงฝึกหลักสี่ : โอนิ โดโจ
  • โรงฝึกชลบุรี : อินเกียวเอ็น โดโจ

เมื่อได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงฝึกแล้วแต่ละโรงฝึกก็สามารถทำการสอนและออกสายให้กับศิษย์ของตนเองด้วยตัวครูฝึกเองไม่ต่างกับที่โรงฝึกบูจินกันประเทศไทยทุกประการ

3.  ในปีที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
โดยมีผู้เข้าฝึกการป้องกันตัวเบื้องต้นประมาณ 30 คน ซึ่งทางโรงฝึกหวังว่าจะเป็นการฝึกที่ได้ประโยชน์แก่คนทุกคน และจะมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกต่อไปในอนาคต

4. ปีที่ผ่านมามีการทำกิจกรรมนอกสถานที่ โดยค้างหนึ่งคืนที่บ้านสวนสายสมร จ.นครนายก ซึ่งกิจกรรมก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยมีการฝึกตัดเสื่อ(ทาเมชิกิริ)เป็นประสบการณ์ให้กับทุกคน

5.  เมื่อปลายเดือนธันวาคม มีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าประจำปี และทำความสะอาดโรงฝึก ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวนมากเช่นเดิม  โดยมีหัวข้อการฝึกพิเศษคือ Hanbo (พลองสั้น)

สำหรับในปีนี้ขอสมาชิกโรงฝึกตั้งใจฝึกฝนตัวเอง เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไป

ร.ท. เอก โอสถหงษ์, (Nijiryu)
Jugodan, Bujinkan Thailand Dojo

 

Posted in ข่าวจากโรงฝึก | Tagged , , | Leave a comment

ร่วมแสดงเทคนิคการต่อสู้แบบบูจินกันในงานวันเด็กแห่งชาติที่ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา

โรงฝึกบูจินกันประเทศไทยได้รับเกียรติจากศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา
ให้ร่วมแสดงเทคนิคการต่อสู้แบบบูจินกัน บูโด ไทจุสสุ ในงานวันเด็กแห่งชาติที่ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559

 

12465852_10153533836879024_3748521439514398822_o 12493453_10153533836694024_9222318316547345136_o 12440684_10153533836549024_5894306075158752531_o 980432_10153533836299024_298263464641769229_o 12496439_10153533835829024_8811890553076248745_o 12546321_10153509039798495_1945353161_o

Posted in ข่าวจากโรงฝึก | Tagged , , , | Leave a comment

งานประชุมประจำปีภายในโรงฝึก และ งานส่งท้ายปีเก่า 2558

กิจกรรมประชุมประจำปีภายในโรงฝึก และ งานส่งท้ายปีเก่า
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558
หัวข้อการฝึกพิเศษ Hanbo (พลองสั้น)

10273290_10207506942566754_5570098307878925887_o

12370722_10207507290255446_2993856019117314511_o

12375116_10207506910925963_8202234567096003063_o

12375286_10207507136291597_2884718061438736935_o

 

Posted in ข่าวจากโรงฝึก | Tagged , , | Leave a comment

งดฝึกเนื่องในเทศกาลปีใหม่ วันที่ 3 มกราคม 2559

ประกาศ

งดฝึกเนื่องในเทศกาลปีใหม่ วันที่ 3 มกราคม 2559 เนื่องจากตึกปิด
สำหรับอาทิตย์ถัดไป จะมีการฝึกตามปรกติ

Posted in ข่าวจากโรงฝึก | Tagged , , | Leave a comment

กิจกรรมนอกสถานที่ พ.ย.2558

กิจกรรมนอกสถานที่ประจำปี 2558
เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในโรงฝึก และ การฝึกนอกสถานที่ที่จัดขึ้นทุกปี
ในปีนี้จัดขึ้นที่จังหวัดนครนายก ในเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา

12248114_1037091959674215_8860680620219633861_o (1)

12238340_1037091949674216_4472179058248666990_o (1)

12291942_10153435775399024_2930281118515940505_o

 

Posted in ข่าวจากโรงฝึก | Tagged , , | Leave a comment

ภายถ่ายรวมตุลาคม 2558

training102015

Posted in ข่าวจากโรงฝึก | Tagged , | Leave a comment

เวปไซต์สำหรับโรงฝึกบูจินกันชลบุรี

จากที่กลุ่มฝึกชลบุรีได้ปรับสถานะเป็นโรงฝึก และ ได้รับชื่อโรงฝึกว่า อินเกียวเอ็นโดโจ
โดยมีผู้สอน คือ ชิโดชิ วชิยากรณ์ คำศิริ สายดำขั้นที่ห้า
ได้จัดทำเวปไซด์ใหม่สำหรับโรงฝึกขึ้น ได้แก่ http://www.bujinkan-ingyoendojo.com
สำหรับผู้สนใจเข้าฝึกที่โรงฝึกชลบุรีสามารถติดตามข่าวสารโรงฝึกโดยตรงได้ที่เวปไซด์ดังกล่าว

 

 

Posted in ข่าวจากโรงฝึก | Leave a comment

งดฝึกที่ตึกช้าง 22 พฤศจิกายน 2558

โรงฝึก บูจินกัน ประเทศไทย สถานที่ฝึกตึกช้าง
ขอประกาศงดฝึกวันอาทิตย์ที่  22 พฤศจิกายน 2558 เพื่อทำกิจกรรมนอกสถานที่
(สัปดาห์อื่น ๆ ที่ไม่มีประกาศงดนั้นมีการฝึกตามปรกติ)

Posted in ข่าวจากโรงฝึก | Leave a comment

ขอแสดงความยินดีกับชิโดชิคนใหม่ของโรงฝึก

ขอแสดงความยินดีกับคุณวชิยากรณ์ คำศิริ หัวหน้ากลุ่มฝึกชลบุรี
ที่ได้ผ่านการทดสอบ Sakki test สำหรับสายดำระดับห้าที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558
เป็นสมาชิกคนใหม่ของโรงฝึกประเทศไทยที่ได้รับตำแหน่งชิโดชิ

ในวันนี้ได้รับชื่อโรงฝึกว่า  隠形艶 ingyoen (อินเกียวเอ็น) จากอาจารย์มาซะอะกิ ฮะซึมิ
ดังนั้นกลุ่มฝึกชลบุรี จะทำการเปลี่ยนชื่อเป็น โรงฝึกบูจินกันชลบุรี
หรืออีกชื่อว่า บูจินกันอินเกียวเอ็นโดโจ  ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
Capture

Posted in ข่าวจากโรงฝึก | Leave a comment

ประกาศงดทำการฝึกวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558

เนื่องจากมีการจัดกิจกรรม Bike for mom ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
โดยจะมีการปิดถนนเพิ่มเติมหลายจุดโดยรอบ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 21.00 น.
ซึ่งสมาชิกจะเดินทางไม่สะดวก ดังนั้นโรงฝึกจึงของดทำการฝึกในวันดังกล่าว
สัปดาห์ต่อไปมีการฝึกตามปรกติ

Posted in ข่าวจากโรงฝึก | Tagged , | Leave a comment